اطلس پگاه :: کیفیت، حاصل تعهد و تجربه است

0
قیمت محصولات گروه مفتول گالوانیزه گرم درجه یک

قیمت های اعلام شده امروز

قیمت مفتول گالوانیزه گرم درجه یک
آخرین بروزرسانی: تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ساعت : ۱۱:۱۷:۰۰
سایز محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال)
مفتول گالوانيزه 0.48 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 0.50 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 460,000
مفتول گالوانيزه 0.70 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 460,000
مفتول گالوانيزه 0.90 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 1.2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 390,000
مفتول گالوانيزه 1.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 470,000
مفتول گالوانيزه 1.6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 470,000
مفتول گالوانيزه 1.7 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ 480,000
مفتول گالوانيزه 1.8 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 1.9 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 390,000
مفتول گالوانيزه 2.3 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 2.4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 2.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 390,000
مفتول گالوانيزه 2.60 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 480,000
مفتول گالوانيزه 2.65 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 2.75 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 480,000
مفتول گالوانيزه 2.80 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 3.0 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 400,000
مفتول گالوانيزه 3.2 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 400,000
مفتول گالوانيزه 3.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 3.80 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 3.95 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 4 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 400,000
مفتول گالوانيزه 4.5 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 430,000
مفتول گالوانيزه 5.70 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 450,000
مفتول گالوانيزه 5.80 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 490,000
مفتول گالوانيزه 6 کارخانه کیلوگرم ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ 430,000
ثبت سفارش 1
تایید و ویرایش سفارش 2
تامین نقدینگی 3
تایید مالی 4
حواله انبار 5
برگه خروج 6
بارنامه 7

مفتول گالوانیزه گرم درجه یک

مفتول گالوانیزه گرم درجه یک

سبد خرید شما

مشاهده صورت حساب
متن پیام خطا
متن پیام موفقیت